Llibre textLITERATURA 4rt esoEditorial CastellnouQUADERN ESTIU. Editorial SantillanaLLIBRE TEXT VALORES. Editorial Teide
QUADERNS DE LLENGUA. Editorial Edelvives

TIM HOLE. Editorial McGraw Hill
CÒMICS PER LLIBRE LLENGUA. Editorial Edelvives

MOTIVADORAS VALORES 6. Editorial Edelvives

 LENGUA. Editorial Edelvives


ORTOGRAFIA.Editorial Teide


YOU CANT USE IT AGAIN. Editorial Mc Graw Hill 

DIARIO DE LA HISTORIA. Editorial Parramón

APUNTS DE FISICA, QUÍMICA I ORTOGRAFIA. Editorial Parramón